Raty

Opcja 2 raty:*

Studenci Nowi:  450 zł + 330 zł** (od 1 października 2018: 480 PLN+350 PLN)

Studenci Kontynuujący:  450 zł + 290 zł** (od 1 października 2018: 480 PLN+310 PLN)

Studenci „z Polecenia”:   450 zł + 310 zł** (od 1 października 2018: 480 PLN+330 PLN

 

Opcja 3 raty:*

Studenci Nowi:  350 zł + 240 zł + 220 zł** (od 1 października 2018: 380 PLN+260 PLN+220 PLN)

Studenci Kontynuujący:   350 zł + 240 zł + 180 zł ** (od 1 października 2018: 380 PLN+260 PLN+180 PLN)

Studenci „z Polecenia”:    350 zł + 240 zł + 200 zł** (od 1 października 2018: 380 PLN+260 PLN+180 PLN)

 

* W przypadku płatności ratalnej kwota zwiększa się o 20 PLN w przypadku dwóch rat i o 50 PLN w przypadku trzech rat. Kwoty te zostały ujęte w w/w kwotach.

** raty płatne są w miesięcznych odstępach:
     semestr zimowy 15.10 (I rata), 15.11 (II rata), 15.12 (III rata)
    semestr letni  25.02 (I rata), 25.03 (II rata), 25.04 (IIIrata)

Dane do przelewu:  IKI EL ABANICO, ul. Szlak 8a/2, 31-161 Kraków
Nr konta:  29 1030 0019 0109 8503 0004 4662
W tytule prosimy podać:  Imię i nazwisko, poziom

Faktury wystawiamy na życzenie kursanta, do 10 dnia następnego miesiąca.