Raty

Opcja 2 raty:*

Studenci Nowi: 480 PLN+350 PLN**

Studenci Kontynuujący:  480 PLN+310 PLN**

Studenci “z Polecenia”:  480 PLN+330 PLN**

 

Opcja 3 raty:*

Studenci Nowi: 380 PLN+260 PLN+220 PLN**

Studenci Kontynuujący: 380 PLN+260 PLN+180 PLN**

Studenci “z Polecenia”: 380 PLN+260 PLN+200 PLN**

 

* W przypadku płatności ratalnej kwota zwiększa się o 20 PLN w przypadku dwóch rat i o 50 PLN w przypadku trzech rat. Kwoty te zostały ujęte w w/w kwotach.

** raty płatne są w miesięcznych odstępach:
     semestr zimowy przy zapisie (I rata), 24.11 (II rata), 24.12 (III rata)
    semestr letni  przy zapisie (I rata), 25.03 (II rata), 25.04 (III rata)

Dane do przelewu:  IKI EL ABANICO, ul. Szlak 8a/2, 31-161 Kraków
Nr konta:  29 1030 0019 0109 8503 0004 4662
W tytule prosimy podać:  Imię i nazwisko, poziom

Faktury wystawiamy na życzenie kursanta, do 15 dnia następnego miesiąca.