Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w kursach językowych w Instytucie Kształcenia Iberoamerykańskiego „El Abanico”

 

ZAPISY, CZAS TRWANIA KURSÓW, LICZBA OSÓB W GRUPIE

Zapisy

 1. W semestrze zimowym zapisy trwają od wakacji do końca października, w semestrze letnim od stycznia do końca lutego, bądź też w obu semestrach do wyczerpania miejsc.
 2. Rekrutacja na kursy wakacyjne odbywa się od maja do października.
 3. Do kursu można dołączyć w dowolnym momencie pod warunkiem, że są wolne miejsca, istnieje również możliwość wykupienia połowy kursu.

Czas trwania kursów semestralnych, ilość osób

 1. Kursy standardowe oraz online rozpoczynają się w semestrze zimowym w październiku i trwają w zależności od rodzaju do lutego lub marca. W semestrze letnim od marca do maja lub czerwca.
 2. Możliwe jest  wykupienie lekcji wyrównujących do danego poziomu.
 3. Minimalna ilość osób w grupie to 5, a maksymalna 12.
 4. W przypadku mniejszej liczby osób w grupie kurs jest krótszy. Przy 4 osobach - liczba godzin kursu to 48h.

Czas trwania Intensywnych kursów wakacyjnych, ilość osób

 1. Kursy wakacyjne stacjonarne oraz online rozpoczynają się na początku lipca i trwają do końca wrzesnia. Jeden kurs trwa 3 tygodnie, zajęcia są codziennie od poniedziałku do czwartku, rano lub popołudniu. Po tym czasie rozpoczyna się kolejny kurs wakacyjny itd. W sumie są 4 terminy kursów wakacyjnych.
 2. Możliwe jest  wykupienie lekcji wyrównujących do danego poziomu.
 3. Minimalna ilość osób w grupie to 5, a maksymalna 12.
 4. W przypadku mniejszej liczby osób w grupie kurs jest krótszy. Przy 4 osobach - kurs online 36h, kurs stacjonarny - 40h

Czas trwania kursów dla dzieci i młodzieży, ilość osób

       1. Kursy trwają cały rok szkolny: zaczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
       2. Zajęcia odbywają się 1x w tygodniu i trwają 60 min.
       3. Minimalna ilośc w grupie wynosi 5 osób
       4. W przypadku 4 osób w grupie kurs kończy się 3 tygodnie wcześniej z gwarancją zrealizowania pełnego programu

Czas trwania kursu indywidualnego:

1. Pakiet kursant jest zobowiązany do wykorzystania w ciągu 3 miesięcy od 1-wszej lekcji

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

W kursach językowych może uczestniczyć każdy, kto spełnia niżej wymienione warunki:

 1. Zapoznał się z niniejszym Regulaminem,
 2. Dokonał w terminie zapłaty za kurs  lub podpisał umowę o kurs językowy z IKI El Abanico (przy rekrutacji ONLINE zaakceptował regulamin lub na La Ventanie potwierdził konto).
 3. Nie zalega z regulowaniem należności wobec IKI El Abanico.

 

KWALIFIKACJA KURSANTÓW

 1. Każda osoba przystępująca do kursu za wyjątkiem poziomu podstawowego zobowiązana jest do napisania testu kwalifikacyjnego bądź rozmowy kwalifikacyjnej z lektorem, która umożliwi zakwalifikowanie kursanta na odpowiedni dla niego poziom kursu.
 2. Kursanci są przydzielani do grup, których liczebność wynosi pomiędzy 5 a 12 osób. W szczególnych przypadkach możliwe jest zwiększenie liczebności grupy lub zmniejszenie.

 

LEKTORZY

 1. Lektorzy IKI El Abanico to Latynosi i Hiszpanie, których ojczystym językiem jest język hiszpański. To wysoko wykwalifikowani specjaliści, posiadający doświadczenie w nauczaniu języka hiszpańskiego.
 2. Lektorzy szczególną uwagę poświęcają potrzebie komunikacji. Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku hiszpańskim, co sprawia, że słuchacze szybciej zaczynają rozumieć i mówić tym językiem.
 3. W przypadku nieobecności lektora, IKI El Abanico zapewnia zastępstwo innego lektora lub wyznacza nowy termin przeprowadzenia zajęć o czym informuje wcześniej kursantów.

 

OPŁATY I PŁATNOŚCI

 1. Opłaty za kurs pobierane są wg cennika www.elabanico.pl/cennik , w formie przelewu na podane konto, gotówką/kartą w siedzibie szkoły. Cennik określa również zasady udzielania zniżek za kursy.
 2. Terminy płatności : 300 zł opłata rezerwacyjna płatna przy zapisie, reszta na tydzień przed  rozpoczęciem się zajęć (w przypadku wpłaty reszty po terminie należy doliczyć 50zł).
 3. Na żądanie kursanta El Abanico wystawia fakturę za dokonane płatności. Faktura może być wystawiona tylko i wyłącznie do 15 dnia następnego miesiąca od daty wpłaty.
 4. Poszczególne kwoty wskazane w cenniku są kwotami brutto. Zarówno usługi szkoleniowe jak i IKI El Abanico nie są obciążone podatkiem VAT.
 5. Cennik na dany rok akademicki obowiązuje od 1.10 do 30.06.
 6. W przypadku lekcji indywidualnych opłata pobierana jest jednorazowo przed każdymi zajęciami lub przez zakup pakietu przed zajęciami (cena niższa). W przypadku odwołania zajęć indywidualnych mniej niż 24 h przed planowaną lekcją student dokonuje płatności, jakby lekcja się odbyła.

 

 REZYGNACJA Z KURSU

 1. Kursant ma prawo do rezygnacji z kursu, poprzez wypowiedzenie umowy kursu na piśmie lub mailowo, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Zaprzestanie uczestniczenia w zajęciach nie jest równoznaczne z rezygnacją z kursu i wypowiedzeniem Umowy. Rezygnacja z kursu wakacyjnego możliwa jest tylko do czwartku włączenie przed poniedziałkiem rozpoczynającym zajęcia.
 2. W przypadku złożenia rezygnacji z kursu przez kursanta IKI El Abanico zwróci mu dokonaną wpłatę za kurs, pomniejszoną o kwotę za lekcje, które odbyły się do ostatniego dnia okresu wypowiedzenia. Rezygnacja z kursu wakacyjnego po rozpoczęciu się zajęć, nie uprawnia do zwrotu należności za kurs.
 3. Zwrotów nie dokonujemy w przypadku wystawienia faktury.

 

CERTYFIKATY UKOŃCZENIA KURSU

 1. Ukończenie kursu w IKI El Abanico kończy się uzyskaniem certyfikatu, określającego szkołę językową, osobę kursanta, poziom oraz liczbę godzin ukończonego kursu.
 2. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest pozytywna ocena końcowa poziomu wiedzy z hiszpańskiego danego uczestnika, wystawiona przez lektora prowadzącego. Ocena ta obejmuje: najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z testu kończącego kurs, obecność na 80% zajęć, wiedza z danego poziomu, uznana przez lektora za wystarczającą. W przypadku braku którychkolwiek powyższych składowych oceny,  kursant ma prawo iść na wyższy poziom, jeśli lektor nie ma zastrzeżeń.

PROMOCJE CZASOWE

Promocje się nie łączą.

 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

IKI EL Abanico zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, nie powodujących negatywnych skutków dla uczestników kursu.

 

×

Chcesz najlepiej dopasowany kurs?

Zostaw nam swój telefon, a w ciągu 48h oddzwonimy z najlepszą opcją dla Ciebie.

Twoja wiadomość została wysłana
Administratorem danych, które tu wpisujesz będziemy My, czyli: Instytut El abanico. Dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług.