Polityka Prywatności

Obowiązuje od 24 maja 2018 r.

Informacje podstawowe

Co to są cookies?

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na dysku użytkownika stron internetowych. Cookies pomagają administratorom stron internetowych w zarządzaniu tymi stronami oraz w poprawie jakości przekazywanych treści. Na czym polega rozpoznawanie urządzeń? Rozpoznawanie urządzeń to mechanizmy pozwalające na “odczytanie” rodzaju urządzenia, z jakiego użytkownik łączy się ze stroną internetową. Mechanizmy te pozwalają również na identyfikację systemu operacyjnego wykorzystywanego na danym urządzeniu, strefy czasowej, z której dokonywane jest połączenie, wielkość i rozdzielczość ekranu itp. Mechanizmy te mają za zadanie dostosować wygląd, rozmiar oraz inne parametry serwisu do konkretnego urządzenia. Informacje te nie służą do identyfikacji konkretnej osoby.

Jakie jeszcze informacje wykorzystuje Instytut El Abanico?

Instytut El Abanico wykorzystuje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP). Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Instytut El Abanico wykorzystuje pliki cookies oraz inne technologie i informacje wspomagające zarządzanie swoimi stronami internetowymi. Dla ułatwienia przekazu, pliki cookies i inne podobne technologie będą nazywane zbiorczo plikami cookies.

Jakie rodzaje plików cookies wykorzystuje Instytut El Abanico?

 • Pliki cookies sesyjne – są to pliki, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.
 • Pliki cookies trwałe – są to pliki, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas. Przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki.
 • Pliki cookies własne – ustawiane przez serwisy Instytut El Abanico.
 • Pliki cookies podmiotów trzecich – ustawiane przez inne serwisy niż Instytut El Abanico, np. Google Analytics.
 • Instytut El Abanico używa zarówno plików cookies własnych, jak i plików podmiotów trzecich.

Dlaczego Instytut El Abanico wykorzystuje pliki cookies?

Pliki cookies są niezbędne Instytut El Abanico do świadczenia podstawowych usług związanych z oferowanymi produktami. Instytut El Abanico wykorzystuje pliki cookies własne w celu umożliwienia zalogowania się użytkownikom na ich konta. Dlatego też w celu autoryzacji danego użytkownika konieczna jest co najmniej jedna autoryzacja użytkownika w czasie sesji.

Instytut El Abanico z wykorzystuje również pliki cookies w celach optymalizacji swoich stron internetowych oraz dostosowania treści na stronie do preferencji danej osoby. Dotyczy to w szczególności plików cookies, które pozwalają na “odczytanie” sposobu korzystania z naszego serwisu. Pliki cookies, w tym pochodzące od osób trzecich wykorzystywane są również w celach statystycznych i analitycznych. Pliki te pozwalają na określenie przeciętnej długości trwania wizyty na stronie, ogólnej liczby odwiedzin serwisów zarządzanych przez Instytut El Abanico. Pliki te są w pełni anonimowe i nie pozwalają Instytut El Abanico na identyfikację konkretnych osób korzystających z naszych serwisów.

Instytut El Abanico wykorzystuje również pliki cookies do celów remarketingowych. Dzięki takim plikom możemy wyświetlać w innych serwisach i na innych strona internetowych reklamy naszego serwisu. Te pliki cookies wykorzystują między innymi historię odwiedzin naszych serwisów. Pliki te obejmują zarówno pliki cookies własne, jak i pliki osób trzecich.

Czy Instytut El Abanico sprzedaje lub udostępnia pliki cookies innym firmom?

Nie, Instytut El Abanico nie sprzedaje ani nie udostępnia plików cookies innym firmom.

Jak mogę zarządzać plikami cookies?

Zarządzanie plikami cookies możliwe jest przez zmianę ustawień przeglądarki. Najczęściej, zarządzanie plikami cookies jest możliwe z poziomu menu “Ustawienia”. W tym menu można dowiedzieć się jak usunąć pliki cookies, zablokować zapisywanie nowych plików cookies czy ustawić powiadomienie o zapisaniu nowego pliku cookies.

Czy korzystanie z serwisów Instytut El Abanico jest możliwe z wyłączonymi plikami cookies?

Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. W szczególności utrudniony może być dostęp do pewnych treści lub możliwość logowania się.

Odsyłacze do innych stron internetowych

Instytut El Abanico nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze (linki) zamieszczane w Instytut El Abanico. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik lub Profesjonalista ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w Instytut El Abanico odsyłacz (link).
Aby dowiedzieć się więcej o danych osobowych kliknij tutaj

Dane osobowe użytkowników

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest Instytut El Abanico z siedzibą w Krakowie, ul.Szlak 8a/2,31-161 Kraków, NIP 6292189360
Inspektor Ochrony Danych
Instytut El Abanico wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się:
1. drogą e-mail: biuro@elabanico.pl,
2. pisemnie na adres IKI El Abanico ul. Szlak 8a/2, 31-161 Kraków

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu Instytut El Abanico przetwarza moje dane?

Instytut El Abanico przetwarza dane osobowe użytkowników na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W niektórych przypadkach, Instytut El Abanico może wymagać dodatkowej weryfikacji przy zawieraniu umowy, w szczególności poprzez portal Facebook.

Ponadto, Instytut El Abanico przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie usprawiedliwionych interesów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach: rekrutacji do grupy, poinformowania o dacie rozpoczęcia kursów, wprowadzenie Imienia i Nazwiska oraz adresu e mail kursanta do dziennika papierowego i elektronicznego . Na tej podstawie prawnej Instytut El Abanico przetwarza dane osobowe w związku z prośbami o ocenę satysfakcji umówionej i zrealizowanej wizyty.

Natomiast w zakresie danych osobowe o stanie zdrowia (tzw. szczególna kategoria danych osobowych) Instytut El Abanico przetwarza te dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. RODO.

 • celem przetwarzania danych osobowych jest: świadczenie na rzecz użytkownika usług opisanych w Regulaminie,
  realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • umożliwienie użytkownikowi zarezerwowania miejsca w grupie w wybranych dniach i godzinach i poziomie i zapewnienie użytkownikowi informacji na temat terminu rozpoczęcia się kursu, w szczególności poprzez powiadomienie sms i e-mail. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak podania danych osobowych uniemożliwi firmie Instytut El Abanico świadczenie usług.

Jaki zakres danych osobowych Instytut El Abanico może zbierać podczas rekrutacji na kurs?

Podczas zapisu na kurs Instytut El Abanico może zbierać następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,

Dobrowolnie kursant może podać adres korespondencyjny, który posłuży wyłącznie do przesłania certyfikatu, który nie mógł zostać odebrany osobiście

Czy Instytut El Abanico przekazuje dane osobowe innym podmiotom (np. firmom)?

Imię i nazwisko kursantów przekazane jest lektorom, z którymi Instytut ma podpisaną odrębną umowę o powierzeniu danych.

Czy moje dane osobowe będą widoczne dla innych osób i korzystających z Internetu?

Dane osobowe użytkownika takie jak imię lub nazwisko nie są widoczne dla innych użytkowników internetu

Czy mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych?

Tak. Każdy użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofać zgodę można w każdym momencie poprzez napisanie do Instytut El Abanico biuro@elabanico prośbę o wycofanie danych. Równocześnie informujemy, że wycofanie danych powoduje brak możliwości podglądu historii, dotyczącej nauki języka hiszpańskiego w Instytucie El Abanico (poziom, oceny)

Czy Instytut El Abanico przetwarza dane osobowe użytkowników w celach marketingowych?

Nie. Instytut El Abanico nie wykorzystuje danych osobowych użytkowników będących kursantami w celach marketingowych.

Jak długo Instytut El Abanico będzie przechowywać moje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Jakie są prawa użytkowników w związku z ich danymi osobowymi?

 • Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO.
 • Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Instytut El Abanico przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku profilowania lub marketingu bezpośredniego.
  Rezygnacja (wypisanie się), użytkownik-kursant nie będzie już widniał w jakiejkolwiek bazie Instytutu El Abanico
 • Prawo dostępu do danych – art. 15 RODO.
 • Każdy użytkownik ma prawo do uzyskania od Instytut El Abanico potwierdzenia, czy Instytut El Abanico przetwarza jego dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, Instytut El Abanico może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.Wykonując to prawo, każdy użytkownik może:uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto, każdy użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez Instytut El Abanico.
 • Prawo do poprawiania danych osobowych – art. 16 RODO.
 • Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Instytut El Abanico są nieprawidłowe. Każdy użytkownik ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.
 • Prawo do bycia zapomnianym – art. 17 RODO.
 • Każdy użytkownik ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:
  cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich Instytut El Abanico przetwarzał te dane osobowe,
  wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a Instytut El Abanico nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,
  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.
 • Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym Instytut El Abanico może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obowiązki prawne ciążące na Instytut El Abanico (np. obowiązki podatkowe) lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO.
 • Każdy użytkownik, zgodnie z art. 18 ROO, ma prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Prawo to oznacza, że użytkownik ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania. W takiej sytuacji użytkownik nie będzie miał dostępu tylko do takich funkcjonalności, które nie będą łączyły się z wykorzystaniem danych osobowych.Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Instytut El Abanico ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jednak nie dłuższy niż 14 dni,
  gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażądał ograniczenia ich wykorzystania;
  gdy dane osobowe użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Instytut El Abanico, przetwarzając dane osobowe użytkownika.
 • Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO.
 • Każdy użytkownik, zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczył Instytut El Abanico. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby Instytut El Abanico przesłał te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Użytkownika, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jaki sposób Instytut El Abanico zabezpiecza dane osobowe?

Instytut El Abanico dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:

 • regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa,
 • kontrolowanie dostępu do danych w ramach spółki Instytut El Abanico,
 • metody kryptograficzne.

Kiedy Instytut El Abanico występuje jako tzw. podmiot przetwarzający?

W związku z zawieranymi z lektorami umowami dotyczącymi świadczenia usług. Lektorzy mogą wprowadzać do oprogramowania komputerowego oferowanego im w ramach umowy dane osobowe osób, których uczą.

Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych?

Kontakt w sprawie danych jest możliwy:

 • przez formularz kontaktowy,
 • za pośrednictwem e-maila: biuro@elabanico.pl,
 • korespondencyjnie na adres siedziby Instytut El Abanico, Szlak 8a/2, 31-161 Kraków

Gdzie znajdę regulamin i politykę prywatności serwisu Instytut El Abanico?

Linki do regulaminu i polityki prywatności są zawsze w stopce strony, można je zobaczyć pod tymi adresami:
https://elabanico.pl/polityka-prywatnosci/
https://elabanico.pl/regulamin/

wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się:

 1. drogą e-mail: biuro@elabanico.pl,
 2. pisemnie na adres IKI El Abanico ul. Szlak 8a/2, 31-161 Kraków.
×

Chcesz najlepiej dopasowany kurs?

Zostaw nam swój telefon, a w ciągu 48h oddzwonimy z najlepszą opcją dla Ciebie.

Twoja wiadomość została wysłana
Administratorem danych, które tu wpisujesz będziemy My, czyli: Instytut El abanico. Dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług.